Gorica je dobila svoj grb i zastavu

Grb je simbolički znak kao obilježje jedne države, naroda, grada ili pojedinca pa smo i mi došli na ideju da naša Gorica dobije svoje obilježje koje sadržava povijest i čini prepoznatljivost našeg mjesta. Slaveni su riječ grb primili od njemačke riječi Erbe (nasljedstvo), a mi smo u nasljedstvo dobili sve ove simbole koje smo ugradili u grb a Goricu čine posebnom i prepoznatljivom. Dolje ispod slike i detaljan opis značenja.

VLASNIK: Mjesna zajednica Gorica, općina Grude
AUTOR: akademski kipar Zdenko Galić
SUAUTORI: Ante Paradžik i Tomislav Paradžik
IZRADIO: Rajko Bilopavlović
GODINA: 2022.

GORICA - natpis na uglatoj glagoljici. Hrvati ju smatraju svojim nacionalnim pismom, a RH ju je 2014. god proglasila hrvatskim nematerijalnim kulturnim dobrom.
HRVATSKA ŠAHOVNICA – povijesni hrvatski grb koji se nalazi na hrvatskoj zastavi s prvim crvenim poljem pod kojim su svi Hrvati braća gdje god žive.
KRSNI ZDENAC/ KRSTIONICA – datira iz ranokršćanskog doba (4. do 6. st.), u obliku križa s po tri stepenice sa svake strane koje simbolično označavaju Presveto Trojstvo
PIT – zorni prikaz brda iznad Gorice koji vuče svoje ime od latinske riječi opiddum, a znači tvrđava, utvrda, grad. Vrh mu završava oštricom pa možemo zaključiti da je tu bila tvrđava, a uokolo se nalazio opkop i litice kako bi se zaštitilo od neprijatelja.
VINOVA LOZA – jedan od najživljih biblijskih simbola koji označava odnos Boga i njegova naroda, simbolizira plodnost i blagostanje, a ujedno je i simbolika našeg zavičaja.
GORIČKI IZVORI – (Pišci, 1898. i Kordića vrilo 1909.) – voda, najvrjednije prirodno bogatstvo koje su naši predci uradili u obliku česme kako bi se mogla koristiti za piće, a ujedno i korita na kojima su pojili stoku. Kroz stoljetnu starost nikad nisu presušili kao ni život Gorice.
STAROHRVATSKI TROPLET – pronađen u blizini stare crkve, a datira iz vremena 9. do 11. st. Gorički župnik fra Petar Bakula njim je ukrasio apsidu stare crkve iz 1856. god.
Zastava mjesta Gorica - Sastoji se od triju jednako širokih vodoravnih pruga crvene, bijele i plave boje s tim da je bijela pruga u obliku križa sa grbom u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1 : 2. Boje zastave su položene vodoravno i to ovim redom s gornje strane: crvena, bijela i plava. Svaka boja čini jednu trećinu širine zastave.

Uvijek uz Vas,
gorica-online.com

 

Povratak na naslovnu...

Broj posjeta:
Hit Counter by Digits
               mail to:webmaster